נתקפה משולבת על תחנות המשטרה הבריטיות והחרמת נשק בריטי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אלול התש"ד, 23 באוגוסט 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 102-103
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה. זכויות אדם - מעצר מנהלי. מורשת ישראל - שואה
המפקדה הראשית של הארגון הצבאי הלאומי בא"י מודיעה על התקפה על תחנות משורה בריטיות, והחרמת נשקן, לאחר מאבק, נשק שיוכל לסייע בהמשך המערכה. בגין מודיע כי המלחמה תוסיף ותגבר ויש להצטרף למערכה, כדי שלא יושמד הרעיון הציוני, עם השמדת העם באירופה.