נציג פולין באו"ם תובע ביטול פסקי-דין מוות בארץ ישראל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התש"ז, 14 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 95-96
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - בריטניה
בשידור זה של קול ציון הלוחמת מעריך בגין את אלפרד פדרקביץ, נציג פולין באו"ם, על כך שהוא מוקיע את התנהלות הבריטים בא"י ודורש מהם להפסיק את פשעיהם כנגד האוכלוסייה היהודית. אך הבריטים אינם מתרשמים מקריאות אלו והוסיפו חטא נוסף על פשעם כאשר הגלו חמישים עברים נוספים מארצם והתעללו בשבויי המחתרת.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 נציג פולין באו"מ תובע ביטול פסקי-דין מוות בארץ-ישראל

נציגה של פולין בארגון האומות המאוחדות[1] דרש מאת בריטניה לשחרר את האסירים הפוליטיים בארץ-ישראל, לבטל פסקי-דין מוות נגד לוחמים עברים ולפתוח את שערי הארץ בפני בני עמנו המתדפקים עליהם. הנציג הפולני הוקיע בפני העולם כולו את משטר הדכוי בארצנו, על יסודותיו הבלתי נסבלים ועל תופעותיו המגונות ביותר, עליהם הפנינו את שומת לבם של משתתפי האסיפה המיוחדת של ארגון האומות בתזכירנו, שהוגש בשבוע הקודם לכל הנציגויות, פרט לנציגויותיהן של בריטניה וגרוריה.

נציג פולין נקט עמדה נכונה. הוא לא הלך בדרכי חברו, נציגה של הודו, מר עלי, שפנה משום מה אלינו, אל המשועבדים, העושים את חובתם האנושית - חובה המוכרת בתור שכזו בהצהרת הזכויות של האדם והאזרח - ומתקוממים, מתוך סכון והקרבת חייהם, נגד אותו משטר דכוי ללא דוגמא שהוקע פומבית בארגון האומות המאוחדות. נציג פולין פנה בקריאתו אל הכתובת הנכונה. הוא דרש מאת בריטניה, הוא דרש מאת המעצמה שגזלה מאתנו את זכויות האדם והאחרז לחדול מלהשתמש בכח - כח העריצות והשעבוד - לפחות בגלוייו הברוטליים ביותר. וקריאה זו - או ביתר דיוק: הכתובת שאליה היא הופנתה - צריכה לשמש דוגמא לכל שאר חברי ארגון האומות, אם במליאה ועם בוועדת החקירה, שירצו מצדם הם לצאת בקריאה לחדול משמוש בכח בארץ-ישראל הכבושה. זכרו נא: הכתובת היא - בריטניה. הכתובת היא: העריצות הבריטית, הגוזלת, בעזרת כידוניה, את זכות החיים מאת אומה שלמה.

נציגה של פולין ראוי להכרת עמנו, להכרת לוחמיו ולהכרת כל שוחרי החופש בעולם, על העמדה שנקט בוועדה הפוליטית של ארגון האומות המאוחדות. והכרה זו הרינו מביעים לו מכאן-מחזית המלחמה ומחזית היסורים של ציון הנצורה. אולם אין אנו משלים את עצמנו. גם קריאתו של אחד מחברי ארגון האומות המאוחדות - כקריאותיהם של אישים אחרים - תפול על אזנים אטומות. המשעבדים הבריטיים אינם מתרשמים מקריאות אל מצפון שמכרוהו מזמן, אם בנפט ואם בעמדות איסטרטגיות. הם מחזיקים בארצנו בצבת הדכוי והם ירצו להחזיק בה גם בעתיד. והם לא יוותרו על שמוש בכח - שמוש ברוטלי ביותר, בכח בלתי חוקי ביותר, בארץ משועבדת ביותר.

בעצם הדיונים של ארגון האומות המאוחדות הוסיפו העריצים הנאצו-בריטיים חטא על פשע. הם היגלו חמשים אזרחים עברים מארצם, ממולדתם[2]. והם נתנו צו להתעלל בשבויים עברים הנמקים בבתי הכלא בעכו ובירושלים. אנו יודעים, כי פשעים אלה מבוצעים כנקמה של שלטון דכוי מתפורר, שעמד, על אף כל רכוזי צבאותיו. חסר-אונים מול המהלומה האדירה של צבא השחרור, שפרץ את בית-הכלא המבוצר ביותר ושחרר ממנו עשרות לוחמים עברים והם כבר הוכנסו לתפקידיהם וכבר עוזרים להכות באוייב. פשעים אלה - גרוש אזרחים מארצם והתעללות ברברית באסירים - שייכים לסוג של "פשעים נגד האנושות", שעליהם הועמדו לדין שליטי גרמניה הנאצית. לפשעים אלה אין כפרה. והם זועקים לתגמול צודק.

במיוחד הננו מזהירים את שכירי העריצות הבריטית, שהופקדו על ידי המשעבד בבתי-הכלא ובמחנות הרכוז. אחד מהם, מנהל בית הסוהר בעכו, מתפרץ שכור לתאי האסירים, ומוריד על ראשיהם מהלומות במקלו, בועט ברגליו, משליך לצינוק ועושה מעשי סדיזם אחרים. וכמוהו סגנו וזקיפים אחרים, הן בעכו והן בירושלים. איננו יודעים, אם ההתפרצויות הללו נעשות לפי פקודת התליינים הגדולים או ביזמת הסדיסטים המקומיים. אך לא זה העיקר. כי כשם שאנשי הגסטפו לא יכלו להסתתר מאחורי "פקודות הממונים עליהם" כדי לזכות את עצמם, כן לא יוכלו שכירים אלה להתחמק מעונש ע"י הטענה, שהם נצטוו לעשות את אשר עשו. אנו מזהירים אותם, את כולם. כי לאנסבול התעללות באסירים מחוסרי מגן. אנו לא נסבול מצב, שבו נשללות מאת אסיר פוליטי זכויותיו האלמנטריות של אזרח תרבותי ושבוי מלחמה. המתעללים בשבויינו, ישאו באחריות אישית עבור מעשי הפשע שלהם.


[1] אלפרד פדרקביץ'.

[2] למחנה הריכוז בקניה.