נצחון אמריקאי לטובת הקומוניזם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' תמוז התשי"ד, 2 ביולי 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ארה"ב. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב, יסודות מדיניות החוץ
במאמר זה בגין מנתח את ההלכות של הפיכה בגואטמלה, שבוצעה בתמיכתה של ארה''ב ולאור המסקנות שלו מבקר את מדיניות החוץ והבטחון של הממשלה.