נפתחה הוועידה החמישית של תנועת החרות כשנקרא לשלטון נקים ממשלה לאומית ליברלית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג כסלו התשי"ט, 25 בנובמבר 1958
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - אופוזיציה. מדינות - ארה"ב, הרפובליקה הערבית המאוחדת, מצרים, צרפת. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. אישים - דוד בן-גוריון, זאב ז'בוטינסקי. ריכוז האומה - העלאת יהודי מדינות ערב, שיבת ציון. משפט - חוקה, צדק. חירות האדם - חירות הפרט, צנזורה. תפוצות - יהדות התפוצות. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-צרפת, יסודות מדיניות החוץ. לאומיות - לאומיות. השקפות חיים - ליברליזם, קומוניסטים. דת ומדינה - מיהו יהודי. בטחון - מלחמת סיני. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים, ערביי ישראל, פלסטינים. כלכלה - קרטלים, שוק חופשי. זכויות אדם - שב"כ, שוויון זכויות, תקנות לשעת חירום
העיתון מדווח על דברי בגין ב-24/11 בפתיחת ועידת "חרות" ה-5. בגין התווה את תוכניתה המדינית כלכלית של חרות. בגין קרא להביע את זכותנו על א"י השלמה. בגין קבע כי על ישראל לא לבקש ערובה חד צדדית, וכי יש לחתור לכריתת בריתות הדדיות ובראשן עם צרפת. בגין טען כי על כל חוזה שלום עתידי עם עמי ערב לכלול הוצאת חילות זרים מא"י, הכרה בא"י המאוחדת בה ישוקמו הפליטים. בגין קרא לידידות בין עמי אסיה ואפריקה, ולהעביר את כל השגרירויות לי-ם וכן קרא שלא לכונן יחסים עם גרמניה.בתחום הכלכלי קרא לעשות רפורמות במיסים, הביע את תמיכתו בביטול בעלות האגוד המקצועי על המשק הכלכלי וביטולם של הקרטלים ההסתדרותיים. קרא לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובתחום מדיניות הפנים לערוך שינוי יסודי במעמד הש.ב. ע"י הקמת שני שירותים האחד נגד אויבים מבחוץ, השני נגד אויבים מבית. לגבי שאלת מיהו יהודי טען כי אין להפריד בין לאום לבין דת לגבי היהודים אך אזרחי ישראל יוכלו להיות בני כל הדתות .עוד קרא בגין לכינונה של חוקה . בגין הביע את בטחונו כי ממשלה בראשותו תעלה את עצמותיו של ז'בוטינסקי.