נערך הכנס הארצי הראשון של פעילי סיעת תכלת לבן בהסתדרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' ניסן התשכ"ד, 16 במרץ 1964
מתוך:
עמודים 1-2
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה, מפ"ם, מפלגת חירות. אישים - זאב ז'בוטינסקי. תיקון החברה - ועד העובדים, חמשת מ"מים. לאומיות - לאומיות. השקפות חיים - סוציאליזם
העיתון מדווח על הכינוס סיעת תכלת לבן בהסתדרות ועל דברי הסיכום של בגין שעמד על כך כי לחרות הצביעו יותר פועלים מאשר למפ"ם או לאחדות העבודה. אולם תנועת החרות לא תקרא לעצמה ,,מפלגת פועלים, משום שזה מונח מזייף ומסלף. אנו מתגאים בהיותנו תנועה לאומית ונושאים אהבה לפועל העברי, מאז באנו לדגלו של זאב ז'בוטינסקי. אנו מתגאים בזה שלא היינו סוצאיליסטים ומעולם לא נהיה סוציאליסטים. נאצר- הוא נושא הסוציאליזם, בן בלה הוא סוציאליסט. ולסוקרנו סוציאליזם משלו. כל זה קשר בדיקטטורה ובעריצות וכל אלה רוצים להשמיד את מדינת ישראל. לעומת זאת מאמניה תנועת החרות בחורת האדם ובצדק הסוציאלי, בלי סוציאליזם. מי שדואג לעובד, הרי זה מי שהולך לאורו של זאב ז'בוטינסקי. כן מתייחס בגין לדרישות לבטל את הע"ל ואמר כי חרות לא תכנע לאולטימטומים ותתנגד בתוקף למהלך שכזה. הנאום במלואו פורסם בגליון מה- 30/3/64, ע"מ 3.