ננעלה ועידת תנועת החרות, נבחר מרכז חדש על דעת שני הצדדים.

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו תמוז התשכ"ו, 3 ביולי 1966
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, ממשלה. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מפלגות - גח"ל, מפלגת חירות
העתון מדווח על סיום ועידת חירות. בגין מתח ביקורת על הצירים שניסו מאחורי גבו להחליף את אנשי מוסדות התנועה. בגין טען כי לא נכשלה גח"ל בבחיורת וכן שאין סיכוי להצטרף לממשלה הקיימת. בגין הוסיף שחירות לא תכפה על החברים הליברליים בגח"ל את רעיון שלמות המולדת, וגם לא על רפ"י אם יתקיים שיתוף פעולה בינהם, אבל לעולם לא יוותרו על רעיון זה.