נכנס לתקפו ההסכם המיבצעי בין ההגנה לבין הארגון הצבאי הלאומי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התש"ח, 26 באפריל 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 308-309
נושא:
מחתרות - אצ"ל, הגנה
בכרוז זה מודיע האצ"ל שנחתם הסכם על שיתוף פעולה מלחמתי בינהם וארגון ההגנה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

נכנס לתקפו ההסכם המיבצעי

בין ההגנה לבין הארגון הצבאי הלאומי

הודעה מטעם מפקדת הארגון הצבאי הלאומי

אתמול י"ז ניסן תש"ח, התקיימה פגישה בין נציגי המפקדות של ה"הגנה" ושל הארגון הצבאי הלאומי. עם סיום הפגישה, שבה הובררו פרטים מסויימים בקשר עם ההסדר האופרטיבי בין שני הארגונים, נכנס ההסדר לתקפו.

אחדות לוחמת היא צו השעה. על אף המרירות שהצטברה בלבנו - ביחוד בשבועות ובימים האחרונים - לא היססנו להושיט ידנו לליכוד הכחות הלוחמים. אנו רוצים לקוות, כי השיתוף המלחמתי יגליד פצעים ויקרב את הלבבות. אנו רוצים לקוות, כי תהא זו מלחמה על עצמאות המולדת העברית, ולא תפרדנה הדרכים בגלל כניעה.[1]


[1] מאז חודש דצמבר 1947 התנהל משא ומתן בין נציגי הסוכנות היהודית והם: הרב מימון (פישמן), מר יצחק גרינבוים, מר משה שפירא, מר פנקס ז''ל ומר דוד רמז ז''ל, לבין נציגי הארגון הצבאי הלאומי והם: ראש המטה חיים לנדאו, הבר המפקדה שמואל כ"ץ ואני, על השגת הסכם אופרטיבי בין ההגנה ובין האצ''ל. לסירוגין השתתף בשיחות אלו גם הרב הראשי מדרום-אפריקה, הרב רבינוביץ. לאחר משא ומתן ממושך ומייגע הושג ההסכם בין שני הארגונים ואושר, על אף התנגדותו החריפה של יושב ראש הסוכנות היהודית מר בן-גוריון, על-ידי הועד הפועל הציוני. אך אפילו אחרי אישורו על ידי המוסד העליון של ההסתדרות הציונית לא נכנס ההסכם לתוקפו בגלל הסעיף ו', שכוונתו היתה בעיקר למיבצעי רכש. הפגישה בין המומחים מטעם ההגנה והאצ"ל, עליה מדובר באותו סעיף ו', לא נתקיימה זמן רב, לאו דווקא בגלל אי-רצונו של האצ"ל לקיימה, או, כדי לומר את הדברים במפורש, בגלל רצונם של מתנגדי ההסכם שלא להפעילו כלל. בעיצומו של הקרב על יפו הוזמנו נציגי הארגון הצבאי הלאומי לפגישה, שנקבעה בגוף ההסכם המיבצעי, ובה השתתפו קצין המיבצעים של ההגנה יגאל ידין וקצין המיבצעים של הארגון הצבאי הלאומי עמיחי פגלין, וההסכם הוכנס לתקפו.

ואלה היו סעיפיו:

א' - עמדות האצ''ל תהיינה נתונות למרותו של מפקד החזית הממונה מטעם ההגנה שיעביר למפקדיהן את הוראותיו באמצעות מפקד שיתמנה על-ידי האצ''ל.

ב' - תכניות ההתקפה בחזית א' (הערבית) ותכניות תגובה בחזית ב' (הבריטית) תהיינה טעונות אשור מוקדם. פרטיהן, ביחס לאוביקט ולזמן, יתבררו בפגישות אישיות של הנציגים והמומחים. כמו כן יהיה האצ"ל מוכן לבצע תכניות שתוטלנה עליו.

ג' - את חברי האצ"ל יחייב העקרון של התנגדות לנסיון לפרוק מעליהם את נשקם. בנסיבות מיוחדות יתחשבו חברי אצ''ל, הניצבים בעמדות המגן, במצבן של עמדות ההגנה הקרובות.

ד' - לא תבוצענה פעולות החרמה של כסף בשטח הניתן לשמירה יהודית. מאידך לא יופרע אצ"ל באוסף כספים חפשי והמוסדות יאשרו, הן בארץ והן בתפוצות הגולה, כי אין אצ''ל מקבל מהם כל הקצבה מן המגביות הנערכות לצרכי הבטחון הכלליים.

ה' - התכניות לרכישת נשק תעובדנה מתוך התיעצות משותפת ותבוצענה מתוך הסכמה הדדית.

ו' - ההסדר העקרוני הזה יהיה טעון, בטרם יכנס לתוקפו, הבהרה ביחס לאי-אלה פרטים. על הנציגים והמומחים יוטל להבהיר פרטים אלה.