נחנכה האנדרטה בגליל לזכר עולה הגרדום הראשון שלמה בן יוסף הי"ד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' תמוז התשי"ט, 7 ביולי 1959
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, עולי הגרדום. אישים - שלמה בן יוסף
העיתון מדווח על דברי בגין בטקס חנוכת האנדרטה לזכרו של שלמה בן יוסף ליד ראש פינה. בגין העלה על נס את דמותו של שלמה בן יוסף את פועלו, ואת קדושת ההקרבה שלו שהאירה את דרכנו. בגין דיבר גם על הקרב הנטוש בין תא המוות לתא הגרדום ובין היחיד לממלכה אדירה. בגין הדגיש את מה שאיפיין את שלמה בן –יוסף עולה הגרדום הראשון :אמונה ,נאמנות ,מסירות. בגין סיפר כי שלמה בן –יוסף היה כפלדה אשר חושלה ע"י תורתו של ז'בוטינסקי. עוד ציין בגין כי בן –יוסף מת כששירה בפיו. הנאום המלא יובא בחרות מתאריך 10/07/1959 222977