נו… נו…

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט טבת התשכ"ב, 5 בינואר 1962
מתוך:
עמוד 2.
נושאים:
מדינות - ארה"ב, גרמניה, מצרים. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. אישים - דוד בן-גוריון. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-גרמניה
בגין מתייחס להשגי בקורו של בן גוריון בבורמה ובפגישתו עם מר נו, ומשווה אותם להישגיו של בן גוריון בפגישה עם אידנהואר כמה שנים לפני כן בניו יורק והצהרות שונות נוספות של בן גוריון אודות הצלחותיו.