נוסח של איגרת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התשי"ח, 8 בספטמבר 1958
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה), ירדן. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב. משפט - משפט בינלאומי. השקפות חיים - קומוניזם, קומוניסטים
מאמר ביקורת על ההתנהלות הדיפלומטית של ברית המועצות אשר מפזרת איגרות דיפלומטיות, לא אישיות לממשלה אחרת, אלא פומביות, רבות מאוד ומטרתם תעמולה בלבד. בגין מתיחס לאיגרות אחרונות המגנות את אישור ישראל למטוסים אמריקאים להגיע לירדן, ומאשים את ישראל בתוקפנות. בגין מזכיר כי ישראל היא מדינה חופשית, ואין לדבר אליה כאילו היא חלק ממשטר העבדות הקומוניסטי שיפוג מהעולם בזמנו. מאמר שנמצא בארכיון האישי של מנחם בגין, בכתב יד, פורסם ב'חרות' כמאמר מערכת ללא חתימה.