נוכח מצב האומה מ. בגין מציע לפ. ברנשטיין לפתוח בשיחות איחוד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התשט"ז, 20 בדצמבר 1955
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - אופוזיציה. אישים , שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. בטחון - הגנה עצמית. מפלגות - הציונים הכלליים, מפלגת חירות. כלכלה - שוק חופשי
העיתון מדווח על מכתב שנשלח לברנשטיין נשיא צה"כ נוכח מצבה הקשה של המדינה . בגין מציע לנשיא הצה"כ לפתוח בשיחות לאיחודן של הציונים הכללים ו"חרות", על אף השוני בחלק מהשקפותיהן