נוכח אורותיה של טול כרם השבויה בגין הרצה על סוציאליזם בפני חברי קיבוץ מפא"י

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' סיון התשי"ט, 6 ביולי 1959
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - בחירות. תיקון החברה - הון שלטון, חמשת מ"מים. אישים - זאב ז'בוטינסקי. חירות האדם - חירות הפרט. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט. השקפות חיים - ליברליזם, סוציאליזם, קומוניסטים. מפלגות - מפלגת חירות
הכתב מדווח על ביקורו של בגין בקיבוץ מגל שמשתייך למפא"י ועל הרצאתו של בגין בפני חברי הקיבוץ על הסוציאליזם והליברליזם. הכתב מדווח כי אנשי הקיבוץ שהיו בטוחים כי בגין ינאם בפניהם נאום פוליטי הופתעו לנוכח נאומו הלא פוליטי של בגין. בגין השווה בין מרכס ואנגלס לעומת אבות הפילוסופיה הליברלית וטען כי התוצאה הבלתי נמענת של משטר סוציאליסטי היא ששליט הופך למפרנס או שמפרנס הופך לשליט. עוד טען בגין כי החשוב בכל משטר הוא חרות הפרט. עוד מדווח העיתון כי בגין לאחר הרצאתו ענה על שאלות והסביר את זכותינו לא"י השלמה .