נגד המסחר באדמת המולדת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ז, 1 ביוני 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 120-121
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. ממשל - בחירות, דמוקרטיה, משאל עם. מחתרות - המנדט הבריטי. תפוצות - הסוכנות היהודית. ריכוז האומה - שיבת ציון. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בכרוז זה טוען בגין כי תכנית החלוקה שמנהיגי היישוב תומכים בה שוללת את הזכות ההיסטורית והטבעית של העם היהודי על ארץ ישראל השלמה. לכן מפקד האצ"ל קורא לעם להתנגד לדרכי ההנהגה זו ולקיים בחירות דמוקרטיות לראשות ההנהגה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 נגד המסחר באדמת המולדת

קריאה לעם

אליך אנו פונים, אל כל איש ואשה בישראל:

עד מתי תרשה ש"מנהיגים" אובדי דרך ואובדי עצה, מסוכסכים ומפולגים, יסחרו לעיני כל בעקרונות האומה המקודשים?

עד מתי תרשה שמרות האומה תהיה להם למרמס?

עד מתי תרשה כי בשמד יוגד לגויים, כי ירושלים וחברון ושכם הם "חוץ-לארץ"?

עד מתי תרשה, כי בשמך יוצע לגויים להקים גיטו יהודי במולדת מתוך התקלסות במושגים "עצמאות" ו"קוממיות לאומית"?

האין לנו מולדת? הכי לא הוצבו גבולותיה על-ידי אלהים וההיסטוריה ועל-ידי הדם הקדוש שנשפך עליה ולמענה מדור דור? מי נתן למכשילים הללו יפוי כח לוותר על אחוזתנו הנצחית? מי הרשה להם, לעריקים בציון, להציע - בפומבי או בחדרי-חדרים, בשיחות חשאיות או בהופעות פומביות - לבתר לגזרים את נחלתנו?

צא וראה: כזיקית זו, המחליפה את צבעי עורה, כן הם מחליפים חדשים לבקרים את ה"מטרות". הנה - ארץ-ישראל (המערבית) כמדינה עברית לאלתר; והנה - הכרזה לאלתר על ארץ-ישראל כמדינה עברית; הנה - המשכת המנדט, כלומר: המשכת השעבוד תחת מגף הבריטי; והנה - "מדינה" בחלקה של ארץ-ישראל (המערבית)"; והנה - גם "מדינה" וגם "מנדט", או "ממשל דו-לאומי", או "נאמנות בין-לאומית" ועוד ועוד.

הנשמע כדבר הזה? ההיה בתולדות העמים אופורטוניזם כאופורטוניזם הזה? האם "מטרות" ישנן לעמנו, או מטרה אחת ויחידה, מטרה שאינה ניתנת לעירעור ולחלוקה, מטרת הדורות וחזונם: שחרור המולדת ושיבת ציון?

עתה שוב הם מתעתדים - המועמדים הללו ל"נשיאים" ול"מיניסטרים" - לבוא אל הגויים ולהציע להם את ביתור המולדת. ושוב הם יבטיחו - כפי שהבטיחו לסוכנים בריטיים ערמומיים - שישכילו לשמור על הנהגתם ולשכנע את העם שיש להשלים עם תכנית הגזל. ושוב הם יפטפטו, בגלוי ובסתר, כי הם יודעים שאי-אפשר להם לכונן את ארץ-ישראל כמדינה עברית.

ובגד זה בשמך יבגדו. ו"בשם העם" שאת פיו לא שאלו ולשאיפתו התכחשו.

אליכם אנו פונים, אל כל איש ואשה בישראל: שימו קץ לחרפה!

אל תתנו לקומץ "מנהיגים" מבוהלים ומבולבלים, שהשתלטו על מוסדות מסויימים, לסחור בקדשי האומה, ובאדמת המולדת.

אם קצרה רוחם ורפו ידיהם וכשלו ברכיהם - ילכו לבתיהם ואל ימיטו אסון וקלון על העם הלוחם, מתוך יסורים וקרבנות, על חרותו ועתידו.

ואם בשחצנותם כי רבה הם מוסיפים לטעון בפני גויים, שהעם יסמוך ידו על "תכניותיהם", ימצאו נא עוז בלבם להעמידן מראש למשפט העם:

ייערך משאל עם חפשי כללי ודמוקרטי!

אל תימשך עוד האוזורפציה של "מנהיגים" מתכחשים.

יווכח העולם כולו, כי העם שוחר החופש שומר אמונים לצוואת הדורות ומוכן להלחם ולסבול למען שחרור המולדת, ללא וויתור אפילו על שעל אחד מאדמתה.

הקץ לתעלולי התבוסנים והמתכחשים.