נאום מ. בגין להנמקתה של הצעת חוק התפזרות הכנסת עמוק המשבר, כי מוסרי הוא!

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אדר התשכ"א, 14 במרץ 1961
מתוך:
עמ' 1-2
קריאה להתפזרותה של הכנסת ולעריכת בחירות חדשות בעקבות המשבר הממשלתי. בגין בהתייחסו לפרשת לבון טען כי לבון טוען כי נגרם לו עוול וכי עליו להוכיח את צדקתו, אך בן –גוריון בתכסיסיו מונע מהאמת לצאת אל האור. בגין יצא גם נגד מעשיו של רה"מ כלפי לבון שהתבטאו בין השאר בפיטוריו של לבון ממזכירות ההסתדרות. הוא מגולל חלקים מהשתלשלות הפרשה בועדות השונות, ועדת אולשן, חוץ ובטחון העברת החקירה לועדת השבעה והדרישה הזמנית של בן גוריון לועדת חקירה. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 13/03/1961