נאום מנחם בגין בכנסת על הצלת יהודי צפון אפריקה: מבחן הצלת אחים אין חמור ונשגב ממנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אלול התשט"ו, 2 בספטמבר 1955
מתוך:
עמ' 1,8
נושאים:
תיקון החברה - אפליית יהודי מדינות ערב, שחיתות. תפוצות - הסוכנות היהודית. ריכוז האומה - העלאה סלקטיבית, שיבת ציון. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-צרפת. ממשל - כנסת. אישים - משה שרת. כלכלה - קרטלים, שוק חופשי. מחתרות - תנועת המרי
בגין טוען כנגד חוסר התגובה המספקת לנוכח הפרעות המרחשות בצפון אפריקה ובמיוחד במארוקו ואשר בגינן יהודים נמצאים בסכנה. אומר כי מספר היהודים שהממשלה התירה להעלות משם איננו מספק ושקיימים הרבה יותר יהודים המעוניינים בעלייה. טוען כי החשש מפני חוסר יכולת הקליטה של המשק הוא אינו סיבה מספקת להגביל את העליה, ומזכיר את הבעיתיות בשלטון הכלכלי של הממשלה אשר הביא למצב המשק הנוכחי. כמו כן אומר שאם יתירו להרבה יותר יהודים לעלות-תנועת חרות תתמוך בהטלת מעמסה כלכלית נוספת על אזרחי המדינה אם יהיה בכך צורך-ולו רק כדי לאפשר ליהודים הזקוקים לכך לעלות. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 1/9/1955
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים