נאום בגין בהפגנת העם בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אלול התשט"ו, 30 באוגוסט 1955
מתוך:
P20-283
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות. תיקון החברה - אפליית יהודי מדינות ערב. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. בטחון - הבלגה, פעולות תגמול. שונות - הספד. ריכוז האומה - העלאת יהודי מדינות ערב, עלייה סלקטיבית, שיבת ציון. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מדינות - מצרים. כלכלה - קרטלים
בגין נואם בהפגה בירושלים. הוא נושא הספד ליוסף שמחון. בגין קורא לא להמתין ולשלוח אוניות ומטוסים לצפון אפריקה על מנת להציל את היהודים הנמצאים שם הסובלים מפרעות. בגין טוען שההמתנה הזו שקולה להמתנה של היהודים באירופה חרף הזהרותיו של זאב ז'בוטינסקי, ומשווה בין הקצבת העליה מצפון אפריקה של הממשלה להקצבת עלית היהודים שנקבעה על ידי הבריטים בימי המנדט. בגין מבקר את מדיניות הממשלה בענייני בטחון, וטוען כי מדיניות ההבלגה לא עבדה, וכן גם לא פעולות התגמול. יש להדוף את המצרים מעזה שהיא שטח ישראל חזרה למצרים, ולא להשיב לה כגמולה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

בני ירושלים, בני ישראל, בני עמי, דם יהודי ניגר כמים גם במרוקו הרחוקה גם במולדת. אמותינו שכולות ילדינו מתייתמים, מנת חלקנו אבל מחוץ תשכל חרב ובחדרים מבוכה. נרכין ראשינו הלילה הזה לזכרם של כל חללי ישראל אם במרוקו אם במדינת ישראל. נישא מעמקי לבנו הפצוע תפילה לאבינו שבשמים שישלח נחמה למשפחות השכולות ולא תוספנה לדאבה עוד.

לפני שעתיים ליותה משפחת המחתרת את דרכו האחרונה את אחד מבניה גבוריה שלא נפל בקרב, אך השתתף בקרבות רבים מחץ אוייב, הוא אחינו האהוב גבורנו הקדוש יוסף שמחון ז"ל.

לפני תשע שנים חדר שמחון למחנה צבאי בריטי השני בגדלו אחרי בסיס סואץ, לצריפין כדי לכבוש נשק בו מחצנו אוייב. שמחון נפל פצוע בשבי אוייב. השמיע באזני אויביו שופטיו כתב האשמה גדול.

הצלנו את שמחון מיד התליין הוא השתתף בכבוש יפו, הוביל צבא בקרב על האויב בשמשו לפיקודיו דוגמא ומופת לקרבה למסירות ולסיכון, אולם מכל הסכנות הללו ניצל עד שהתאכזר בו הגורל ונפל לפני יומיים בנגב.

הלילה הזה נתייחד ונתאחד בלבותינו פנימה במסירת כבוד לזכל כל חלילינו בגולה הרחוקה ובמולדת ולמסור גם כבוד לגבורנו שמון, לזכרם של כולם נעמוד דום ונחריש.

אחיותי ואחי בני עמי במבחנים רבים של חיים ומות עמדה ועוד תעמוד האומה הקטנה הזאת שנתקבצה מהשארית שבשארית של האומה הזאת אחרי דור ההשמדה. אולם מכל המבחנים אין מבחן קדוש יותר מאשר הצלת אחים. המדינה הזאת נולדה בדם ובדם היא קמה. אנחנו אוהבים את האדמה הזאת כאשר רגלנו דורכות עליה וירושלים בדרום או בבאר-שבע אנחנו שומעים הדי הדים מלפני אלפי שנים את צעדי מלכי ישראל את מצעדי כובשי כנען מצעדם של מורדים ולוחמים וקולותיהם של נביאים. אנחנו רואים מעבר לאופקים ההיסטוריים עם מבקש אלוהים ומוצאו, ומנחיל תורת צדק ושאיפת אמת לעמי תבל ולאומות גדולות, עם קטן, עם לוחם עם מאמין עם אמיץ ועם מנצח.

האמת ההיסטורית היא כי בדור הזה עם ישראל כולו נידון למות. בכל כוחנו כאן חלשים נגד חזקים, מעטים נגד רבים שש מאות אלף נגד אימפריה עצומה רבבה עם נשק דל ביד נגד שבע מדינות ערב יכולנו ונצחנו, כל הכוח הזה בא לנו מן הדם השפוך של עמנו, אלוהי ישראל מצילם בכל דור ודור בתנאי שבני ישראל קמים לסייע בידי שמים לעמוד על נפשם ולקנות את חלקם.

בשם הצלת יהודים אחרים יצאנו ללחום, בשם הצלת אחים עלו גבורנו קדושנו לגרדום ולהכות באויב, בשם הצלת אחים יצא צבאינו נגד אויב ובשם הצלת אחים קמה מדינת ישראל; זה הוא יסוד הקמתה וזהו יסוד קיומה וזה כוחה, והנה אי שם באפריקה הצפונית שוחטים את אחינו, הם נתונים בפרעות, הם נתונים בידי פראי-אדם השוחטים אם על תינוקה השורפים חיים החותכים מגוף החי אברים אברים. שם בתוך להבות האש חיים מאות אלפים של אחינו וכאן ישבו אוניות עבריות אוירונים עבריים ממשלה עברית וכברת ארץ מקודשת המיועדת להצלת אחים ועדיין לא נפתח מסע ההצלה.

אחרי שבע שנים להקמת המדינה שמעתי את אחד המנהיגים החשובים אומר: אנחנו נביא כל חודש 3 אלפים יהודים מאפריקה הצפונית. זכרו יהודים, לפני עשר שנים הבטיח בווין הרשע בארץ-ישראל הכבושה להתיר כניסתם של אלפיים חמש מאות יהודים מדי חודש בחדשו. בימים ההם כבר לא היתה צפויה לאחינו באירופה סכנת השמדה ישירה, מלחמת ההשמדה היתה מאחריהם גרזן ההשמדה הוסר מעליהם, והיום הרי השטן במעמקי האדמה יצחק לנו; האויב שלכם המשעבד שלכם יתיר לכם אלפיים חמש מאות עולים בלי שיתה צפויה עוד סכנת ההשמדה ואתם מול סכנת ההשמדה הנשקפת לאחינו באפריקה הצפונית מתירים שלושת אלפים סרטיפקטים? אויה לנו, למה הגענו? לאחר שבע שנים מאז קום המדינה אשר בדם נולדה בדם קמה ולמען הצלת יהודים קמה, הם אומרים נביא לעת עתה שלושת אלפים יהודים לחודש, אבל, אם יהיו פוגרומים [במקור פה גרומים, ט.ק.] נביא יותר. זאת אומרת הם צריכים לחכות עד שמאות ואלפים שחוטים יהיו שם באפריקה הצפונית ואז יביאו יותר, יותר יתומים יותר שכולים ויותר דבויים.

מה זה פוגרום? כאשר נרצחים שמונה יהודים זה עדיין לא פוגרום. ומתי זה פוגרום? איזה מספר יהודים נרצחים דרוש לכם כדי שתאמרו אכן יש פוגרום? יגידו נא לנו, השאננים בציון.

לפני כך אנחנו משמיעים את זעקתנו היוצאת מעמקי הלב ותובעים הצלת אחים אוניות למרוקו! אנחנו זוכרים לפני שמונה עשרה שנה בא ליהודות אירופה זאב ז'בוטינסקי ז"ל והזהיר: קומו לכו, הצילו את נפשותיכן. אז באו אלה היושבים היום בממשלה ובסוכנות ואמרו ליהודים אלה באירופה: אל תקומו, אל תלכו, שבו במקומותיכן, וכשיהיו פוגרומים אז... וכך שכלנו ששה מיליון יהודים. ולו שמעו אז את אזהרת נביא הדור זאב ז'בוטינסקי, אולי לא היינו מצילים את כולם אולם היינו מצילים בודאי חלק גדול מהם.

היום שוב הם אומרים לנו: אין פוגרומים וכשיהיו פוגרומים אז נציל, דרישתנו פשוטה. אני דורש מכל קהל האלפים הזה וישמעו כולם אין עוד עליה סלקטיבית, אין סרטיפיקטים, אין בחירה ואין בחינה. כל עם ישראל כולו, אין זה ענין רק ליהודי צפון אפריקה. יהודים בהונגריה וליטא ורומניה בפולניה ואמריקה הצפונית כולם הם בשר מבשרנו דם מדמנו עצם מעצמנו. כלנו דורשים כל אניות ישראל להביא יהודים להציל יהודים!

הם שואלים איך לממן את העליה הזאת. אינני מתעלם מבעיית הקליטה אין הזכיות בראשינו חזון בלבנו.

אנו מציעים משלחת חרום מורכבת מבאי כוח של כל המפלגות ליהודי התפוצות משלחת מתומכי הממשלה וממתנדביה אין זה עניין לשלטון ואופוזיציה אנחנו מכריזים חברי הכנסת של תנועת החרות מוכנים לצאת לכל מקום ברחבי הגולה אל אחינו מעבר לים ונקרא לפתוח את הלבבות, תנו מיליונים הצילו את אחינו ונביא אותם למולדת, למען השם ולמען אחינו.

יש לנו תקציב פיתוח והוא בין מיליונים. אמרו אבותינו פיקוח נפש דוחה שבת ומה היה קדוש יותר לאבותינו מן השבת? היום יש פיקוח נפש ופיקוח דוחה פיתוח המשק. אנחנו רוצים עשרות מיליונים מתקציב הפיתוח להצלחת האחים. אבל אם אין דרך אחרת אנו פונים אל השליטים המונופוליסטים שמעליהן לא שילמו עד כה מס אנו פונים למצפונם הפעם, הפעם תשלמו מס למען נביא גאולים. אבל גם אם זאת לא יעשו ואם כל הדרכים האלה לא תהיינה מספיקות לא נהסס אנחנו אנשי האופוזיציה בכנסת לתמוך בהצעה להטיל גם מעמסה נוספת על אזרחי ישראל העמודים וניקח על עצמנו את כל האחריות הצבורית הכרוכה בכך להטלת מס נוסף על העם הזה כי הצלת אחים קודמת לכל. באהבת ישראל אנחנו חיים, יש צורך למצוא את הדרכים לשליחת אניות לשירת אוניות להביא את אחינו מצפון אפריקה למען לא ישחט אותם השוחט. אני יודע כל לב יהודי פועם וקרוא הצלה ופינוי כל הדרכים בלי חישובים בלי חשבונות. מדינת ישראל היא מדינת הצלת אחים.

יהודים, רק במשך שלוש היממות האחרונות נהרגו שנים עשר יהודים בדרכי ישראל ונפצעו חמשה-עשר. האם זה פוגרום או לא? המספיק המספר הזה כדי שתודו אכן יש פוגרום או לא?

באתי שלוש פעמים בשערי ירושלים ואמרתי: שם בדרום נשאר פצע פתוח בגופנו ואחת תהיה הברירה או שאנחנו נחסל את בסיס התוקפנות המצרית שם, או שהוא יחסל – לחלוטין את בטחון חיינו. עיניכם הרואות דמנו נשפך כמים מן הבסיס ההוא. יהודים הלילה הזה אולי בפעם האחרונה לפני שיתרחש אסון גדול אנחנו משיעים את הקריאה לשים קץ לשפיכות הדמים במדינת ישראל! והם שואלים איך? הם ניסו את דרך ההבלה [הבלגה, ט.ק.] הכהן הגדול של ההבלגה הרגיע באחד הלילות מעל במת הכנסת אותנו ואמר כי אכן יש ארגעה בגבולות ובאותו לילה נהרגו שניים מטובי בנינו.

הם ניסו פעולות תגמול: קיביה נחלין עזה.

לאן אנחנו מגיעים? או ליתר דיוק לאן המצרים מגיעים. והתשובה היא מחרידה: עד לנס-ציונה. שם נרצחו ארבעה פועלים אנחנו אומרים לממשלת שפך הדם, עליכם להעמיד את נאצר לפני הברירה: מצרים למצרים או מות לפולש המצרי על אדמת ישראל. צבאי ישראל מוכרח חייב ויכול לטהר את אדמת מולדתנו מן המרצחים עם האחרון בהם עד מדבר סיני. חיילי ישראל מוכנים לעשות זאת אם הם יקבלו את הצו. ימחצו אויב לפני שהמצרים יספיקו לברוח מעזה. עזה היא אדמת ישראל ולא אדמת מצרים. משם האויב הורג את אמותנו ורוצץ גולגולות פועלינו. חיילי ישראל אומרים אנחנו מוכנים. שמעתי אמש בבאר-שבע מפי חיילים עברים אשר שואלים עד מתי יישפך דמנו לאל תכלית?

לכן זאת היא הדרישה, ודאי לו שמעו בקולנו אפשר היה לקחת את עזה במחי יד שמאל, בשנת 1948 בימי המלחמה הבריטית מצרית בימי הריב נאצר-נאג'יב היום מבצע שחרור עזה הוא יותר קשה אבל מחר יהיה עוד יותר קשה ובעוד חצי שנה עוד יותר קשה. היום אנו מכריזים בגלוי אנחנו אנו נעשה את המצבע הדרוש, האויב לא יתקיף אותנו בצפון ובמזרח לא תהיה שום מלחמה בחזיתות אחרות ולא תפרוץ שום מלחמה כללית כי האויב יודע כי צבא ישראל חזק ואיתן הוא, ואם האויב בתל-אביב, כל עמי תבל יבינו בעולם כי כשם שהם לא יתירו לשפוך את דם בניהם כן לא נתיר גם אנחנו, ועל כן כל הגויים בעולם ימסרו כבוד והקרה למצעי שחרור עזה. כל העמים יבינו כי הנה קם גור ארי יהודה פצוע בעמקי לבו.

אנחנו נראה בדור הזה בדור השמדה, שפועלים עבריים נשחטים בפרדסים בלב מדינת ישראל – ונמתין – עד שהאויב יטיל לבורות עוד אחים עוד אבות עוד אמהות עוד ילדים? האויב יאמר שחוטים הייתם שחוטים תשארו פוגרומים במרוקו פוגרומים בנס-ציונה, אולם אם יקום גור אריה יהודה ויכה באויב יאמרו כל העמים זהו עם המכבים עם בר-כוכבא עם גרונר עם של כובשים ומשחררים עם של גבורת ישראל המחודשת.

עם ישראל האבל אבול שכולם עכשיו נתחיל במצעד לא באנו להתגרות ואיש לא יעיז להתגרות בנו שוהי הפגנה של אזרחים חופשיים של אהבת ישראל של אחות עמים ושל הצלת אחים וממעמקי לבנו הפצוע ישא תפילה לאלוקי ישראל שהמצעד הקדוש הזה היוצא מעיר הקודש ירושלים יהיה ראשית מסע קפול מסע הצלה ומסע שחרור למען עמנו למען אחינו למען ילדינו למען חיינו כבוד חרות ושלום, נלך בנערינו ובזקנינו.