מ. בגין קורא לשתף את ישראל באיגוד המדינות המשתמשות בסואץ: "יבוא יום והעולם החופשי יעמוד בפני דיקטאטורה מצרית קומוניסטית"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ט' תשרי התשי"ז, 14 בספטמבר 1956
מתוך:
עמוד 1
נושא:
מדינות - בריטניה, מצרים
העיתון מדווח על דברי בגין בפריס כאשר קרא לשתף את ישראל באיגוד המדינות המשתמשות בסואץ וקבע כי נאצר הוא אויב מסוכן ביותר לעולם כולו ,מה עוד שקומוניסטים חדרו למצרים.