מ. בגין קורא לנוער היהודי בד' אמריקה לארגן הגנה עצמית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אלול התשכ"ב, 10 בספטמבר 1962
מתוך:
1
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות. מדינות - גרמניה. תפוצות - יהדות התפוצות. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה
בגין בנאום בברזיל בו הוא קורא להקמת יחידות של יהודים שיגנו על הקהילה מפני התקפות של חוליגנים וכן תוקף את ממשלת ישראל על מכירת נשק לגרמניה