מ. בגין על פולמוס מלחמת תש"ח: הכרזת בן-גוריון – הוכחה נוספת של סילוף האמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אדר התשכ"ד, 9 במרץ 1964
מתוך:
עמוד 1
עיתון מדווח על דברי בגין בהרצאה בפ"ת כי דבריו של בן גוריון שהודה כי ניתן היה לשחרר ב48 את הארץ כולה מהווים הוכחה לכך כי נציגי "חרות" צדקו בכל טענותיהם לאורך כל השנים.בגין יצא נגד ניסיונות בן –גוריון להטיל על אי אחריות השלמת הכיבוש ב1948 על הדרג הצבאי וטען כי אשמתו של בן גוריון בענין רבה ביותר