מ. בגין משיב לבן-גוריון: אנשי השכונות נתנו למחתרת לוחמים גבורים- והם גאים עתה בתנועת החרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התשי"ט, 28 בספטמבר 1959
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. אישים - דוד בן-גוריון. מפלגות - רדיפת חרות
העיתון מדווח על אסיפת בחירות של "חרות" ב-27/9 ברהמ"ש. בגין התייחס בדבריו לדברי רה"מ שבהתייעצות פנימית במפא"י טען כי קשה יהיה לגרום לתושבי השכונות בת"א שלא לתמוך ב"חרות" כי שרותם באצ"ל הכניס בהם גאווה. בגין אישר את דברי רה"מ ויצא נגד התנשאויותיו של רה"מ נגד תושבי השכונות שכוללים בין היתר ביטויים כמו: נחשלים.