מ. בגין מציע חוק למניעת ,,תכסיסים"

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשכ"ד, 28 במאי 1964
מתוך:
עמוד 2
העיתון מביא מדברי בגין בכנסת ב27/5 כי ח"כ בעת הצעתו להכניס תיקון לחוק אשר יקבע כי ח"כ שהוא גם חבר ממשלה איננו יכול להתפטר מן הכנסת וגם להישאר בממשלה. וכי התפטרות מהכנסת תגרור התפטרות אוטומטית מן הממשלה. ראה דיווח מלא של ישיבת הכנסת מדברי הכנסת ב- 27/5/1964.