מ. בגין מגלה כי הסוכנות היתה מעונינת בפיצוץ מלון המלך דוד בירושלים

פורסם בתאריך:
ט"ז אייר התש"ט, 15 במאי 1949
מתוך:
עמוד 1,2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, תנועת המרי. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדינות - בריטניה. תפוצות - הסוכנות היהודית. כלכלה - יזמות, קרטלים. מורשת ישראל - מלחמת אחים, שנאת חינם. השקפות חיים - סוציאליזם. ריכוז האומה - שיבת ציון
העיתון מביא את דברי בגין בקולנוע "אוריון" בי"ם שם סקר את השתלשלות ה"מרד" בבריטים. בגין הזכיר את ה"סזון" מסתיו 1944 עד סתיו 1945 כאשר בחורי האצ"להוסגרו לבריטים , בגין מספר כי האצ"ל לא הגיב מתוך תקווה שבאחד הימים הוא ישתף פעולה עם ההגנה דבר שקרה עם הקמת תנועת המרי העברית .בספרו על פיצוץ מלון המלך דוד גילה בגין כי ההגנה היתה שותפה מלאה לתיכנון וכי ההגנה דרשה לפני הפעולה כי האצ"ל לא יפרסם שהיתה זו פעולה של האצ"ל מתוך רצונה של ההגנה לזכות בתהילה אך משנודע על תוצאותיה הטראגיות של הפעולה דרשה ההגנה כי האצ"ל ייקח את האחריות המלאה לפעולה . עוד ציין בגין בצער את העובדה כי הארץ כולה לא שוחררה וכן יצא נגד משטר המונופולין של מפא"