מ. בגין הגיש הצעת חוק בענין התפטרותם של שרים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א כסלו התשכ"ג, 18 בדצמבר 1962
מתוך:
1
נושאים:
משפט - הצעות חוק. ממשל - כנסת
הצעת חוק הבאה לקבוע בבהירות כי שר שהתפטר מהממשלה, תיפסק חברותו בה כעבור 48 שעות לאחר מסירת ההודעה לממשלה או לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לראש הממשלה