מנחם בגין, ד"ר יוחנן בדר ופרופ' ערי ז'בוטינסקי ב"אש צולבת" של ציבור אקדמאים בחיפה

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ט תמוז התשכ"א, 13 ביולי 1961
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. אישים - גולדה מאיר, פנחס לבון. מפלגות - הפרוגרסיבים, ליברלים (ליברלית), רדיפת חרות. משפט - חוקה, עליונות המשפט. חירות האדם - חירות כלכלית. ממשל - יחסי רשות מחוקקת-רשות שופטת. מדינות - ירדן, מצרים. בטחון - מרוץ חמוש, עסק הביש, צבא
העיתון מדווח על דברי בגין בפאנל של אקדמאים בחיפה ב-12 ביולי 1961. בגין מצביע על הסכנות הגלומות בחסרונה של חוקה במדינה ועל הסכנה לדמוקרטיה שמהווה חסרון זה. עוד מצביע בגין על הטרור הכלכלי שמביאה מפא"י כלחץ על מנת להשיג קולות עבורה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

אנו צריכים להיות גאים על המשפט הישראלי. אולם נעשו נסיונות להדביר את המשפט הישראלי. כיצד? הוצעה לנו ועדת מינויים לשופטים, הצעת הממשלה שנתמכה ללא סייג על ידי השר "הליברלי" מר פנחס רוזן, לפיה יהיה הרכב הועדה בת תשעת החברים, כזה שלממשלה תהיה תהיה האפשרות למנות שופטים. הדב רהזה יכול לפגוע בכל מערכת המשפט בישראל, אולם ההצעה נכשלה לאור הנימוקים והאזהרות של סיעת תנועת החרות בכנסת. סיעת תנועת החרות יזמה את מה שנקרא "חוק שופמן", לפיו חייב כל פקיד ממשלתי לנמק כל סירוב למלא בקשת אזרח.

חסרונה של חוקה במדינה מהווה סכנה לכל דמוקרטיה. כיום טוענים "הליברלים" לחוקת יסוד, בעוד בעבר היו הפרוגרסיבים שנתנו יד להכשלת הצעתנו.

[...]

הבהלה הבטחונית זו תופעה חולנית המופיעה אצלנו בכל מערכת בחירות. עלינו לזכור, מדינת ישראל אינה גיטו, איש לא יכחידנה.

[...]

משטר של הפחדה ואיומים שבא לביטוי מחריד ב"פרשה", לפי עדות מר לבון עצמו שהסביר את שתיקתו במשך שנים, בכך שאלופים ופקידים בכירים סירבו להעיד לטובתו מחשש לפרנסתם ולמעמדם. "המזכירה" הקשורה באותה פרשה אומללה, מעידה אמת בפאריס, חוזרת לשקר בעדותה בתל-אביב.

מדוע פוחדים אצלנו? מקור הפחד הוא זה אשר מר לבון דיבר עליו – הטרור הכלכלי. פחד ה יש לעקור ממדינת ישראל, למען יהיהו אזרחיה חופשים לומר בגלוי את דעתם, השקפתם ובחירתם.