מ. בגין בנאומו בכנסת על הממשלה החדשה: מר בן-גוריון, איך הסכמת להתיצב בראש הקנוניה?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד חשון התשכ"ב, 3 בנובמבר 1961
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, בחירות, דמוקרטיה, הפרדת רשויות, כנסת. אישים , מדינות - ארה"ב, גרמניה. מורשת ישראל - בלשנות. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה, יסודות מדיניות החוץ. חינוך - מערכת החינוך, נוער. מפלגות - מפא"י. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים
בגין הזכיר את דברי רה"מ בן –גוריון באוגוסט 61 כאשר טען כי הממשלה החדשה לא תקום לפי רצון העם אלא תקום כתוצאה מקנוניה בין מפלגות קטנות שונות. בגין הדגיש כי רה"מ נתן עתה ידו לקנוניה כזו. בגין הדגיש גם כי תפקידה של "חרות" הוא לשרת את העם כאופוזיציה אחראית. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 02/11/196 ובעתון חרות מיום 03/11
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים