מ. בגין בלוד: כל האומה מחכה לך, בחרדת קודש, בהדרת כבוד, בהכרת תודה ובאהבה רבה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח תמוז התשכ"ד, 8 ביולי 1964
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
שונות - הספד. אישים - זאב ז'בוטינסקי
העיתון מדווח על דבריו של בגין בנמל התעופה בלוד ב7/7 עם הגעת ארונו של זאב ז'בוטינסקי ורעיתו יוהנה ארצה. בגין בנאומו הביע דברי הוקרה לז'בוטינסקי וסיפר כי העם חיכה 24 שנים להעלאת הארון אחרי מותו ו16 שנה לאחר הקמת המדינה. עוד העלה בגין על נס את דמותו של ז'בוטינסקי.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

הריני מבשר לעם היהודי בארצו, בעיר ובכפר, בהר ובעמק, ובתפוצות גלותו למושבותיו, במערב ובמזרח, וללוחמי החרות בקרב אומות העולם, 46 שנים לאחר שנלחם עם גדוד חיילים עבריים שיסדו בהרי אפרים ובמעברות הירדן למען השבת ארץ ישראל לבעלה הנצחי, עם ישראל.

 

35 שנה לאחר שנגזרה עליו על ידי השלטון הנכרי גלות בגלל מלחמתו למדינה יהודית בימינו ולהצלת מיליוני יהודים מהשמדה.

 

24 שנים לאחר הסתלקותו, תוך השואה מפניה הזהיר.

 

16 שנה לאחר סילוק השלטון הנכרי מארצנו ותקומת ישראל – שב זאב ז'בוטינסקי למולדתת.

 

אדוני ראש בית"ר, אבינו, מורנו ורבנו – שבת אל ארץ אבותיך ובניך. התמהמת מאד. חיכינו לך כל הימים מן היום בו נס ישראל הונף בין דגלי האומות המשוחררות בידי בניו הלוחמים. רבים מבני עמך, שכה אהבת, ומתלמידיך שגידלת – רבים מני ספור – לא זכו ליום הגדול והקדוש הזה לכל בית ישראל, כי אינם, כי הושמדו בידי צר ואויב, כי נפלו בקרבות למען האומה וגאולתה, למען הארץ ושחרורה, ועלו לגרדום על קידוש חרותה, והלכו לעולמם. רוחם של כולם עמנו.

 

עם שובך הבאנו, מצביאנו, את חרבך, בה נלחמת ובה נלחמו בני חלומך, וסברך, כפי שציווית, בחייך ואחר הסתלקותך. ובשובך, יחד עם רעייתך, שליוותה אותך בדרכך, בסבלך ובפועלך המשחרר, מצפים לך לא רק תלמידך; כל האומה המשוחררת, לה הקדשת חייך עד יומך האחרון עלי אדמות, מחכה לך בחרדת קודש, בהדרת כבוד, בהכרת תודה, באהבה רבה.