מ. בגין בטכס השבת הסמלים לקברות עולי הגרדום: "באנו, אחינו, לבקש מכם סליחה ומחילה"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ' אלול התש"כ, 12 בספטמבר 1960
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, לח"י, עולי הגרדום. מפלגות - רדיפת חרות
העיתון מדווח על דבריו של בגין בבית הקברות בצפת לפני המצבות של עולי הגרדום . בגין ביקש את סליחתם לנוכח הורדת סמלי האצ"ל מעל קברות עולי הגרדום בצפת ע"י אלמוני.