מ. בגין בהצעה לסדר היום בכנסת :היתה עבירה פלילית ולא תהיה עבירה משפטית ?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אדר א' התשכ"ה, 25 בפבואר 1965
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - כנסת. בטחון - עסק הביש, צבא
העיתון מדווח על הצעתו לסדר היום של בגין ב-24/2 בכנסת לקיים דיון במליאה בפרסום החיבור שנכתב ע"י ח. אשד שליחו של שר הבטחון לשעבר על פרשת עסק הביש. בגין יוצא נגד חיבור זה המלא בתככים , כחש , כזב ,מרמה ,ערמה והטעיה. בגין דורש לחקור מה נעשה בפיקוד העליון בימי הפרשה ולגלות את התככים בין הצבא לבין שר הבטחון בעסק הביש. עוד תובע בגין להעמיד לדין את דיין שטען בתחילה כי שר הבטחון לבון נתן את ההוראה בפרשה ואילו אח"כ שינה את גירסתו וטען כי לא לבון הוא זה אשר נתן את ההוראה. הנאום במלואו מובא בחרות בגליון מתאריך 26/02/1965 מעשה ההפקרות ומחדל ההפקרה 225458