מ. בגין בהסרת הלוט ממצבת הזכרון לחללי "אלטלנה": יום יבוא וחברי הממשלה יבקשו מכם סליחה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו סיון התשט"ז, 25 במאי 1956
מתוך:
עמוד 1,2
העיתון מדווח על טכס הסרת הלוט מעל מצבות 16 חללי "אלטלנה" ב-25/5. בגין דיבר על השתלשלותה של פרשת "אלטלנה" ועל שנאת האחים שסבבה סביבה. בגין הביע את אמונתו כי יבוא יום והאמת סביב פרשת "אלטלנה" תתגלה. בגין הזכיר בנאומו גם את ההפליה עם הקמת המדינה לחללי האצ"ל וטען כי לא יתנו להפריד בין דם לדם. וכי יבוא יום ותעמוד לפניהם ממשלה עברית אשר תתן כבוד לחללי "אלטלנה " .בגין הביע את צערו כי הממשלה לא הקימה מצבות לחללים וכי במקומם נאלץ השל"ח להקימם.