מ. בגין בהנמקת הצעת אי האמון לממשלה: בפקדה לנטוש את אל-עריש הפקירה הממשלה את בטחון האומה ודם בניה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשי"ז, 16 בינואר 1957
מתוך:
עמ' 1-2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, כנסת. אישים - דוד בן-גוריון. שלמות המולדת - חבל סיני. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-או"ם, יחסי ישראל-ארה"ב. בטחון - מלחמת סיני, צבא. מדינות - מצרים
הצעת אי האמון הוגשה בעקבות החלטת הממשלה להמשיך ולהשלים את כל הנסיגה מחצי האי סיני. בגין טען כי נטישת אל –עריש ,אבו –עגיילה וקוסיימה מסוכנת לבטחונה של ישראל שכן בסיסים אלה שימשו לאויב המצרי בהתקפתו על ישראל והצבא המצרי ישוב ויחדש את התקפות הדמים שלו. בגין טען עוד כי מעשיה של הממשלה נובעים מלחץ ואיומים בינ"ל וכי הממשלה נכנעה לכל אלה. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת ב-15/01/1957