מ. בגין בדיון על הודעת ראש הממשלה: התפתחות שלילית במאזן החימוש

מאמר עיתון: היום
פורסם בתאריך:
כ"ט אייר התשכ"ו, 19 במאי 1966
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
זכויות אדם - אלימות משטרתית. מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ. ממשל - כנסת, ממשלה. אישים - לוי אשכול
העתון מדווח על נאום בגין בכנסת (הנאום המלא מובא בדברי הכנסת מתאריך 18/05/1966) בגין האשים את הממשלה בפגיעה בפרסטיז'ה של העם, וכן ביקר את תוקפנות המשטרה, וסיכם בכך שאשכול וממשלתו אינם יכולים לנהל את המדינה הנאום המלא מובא בגליון מיום 20/5 (עמוד 3)