מ.בגין בדברי סיכום במועצה הארצית של תנועת החרות עלינו להתכונן להקמת ממשלה בישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אלול התשט"ו, 11 בספטמבר 1955
מתוך:
עמוד 1
העיתון מביא נאום סיכום של בגין במועצה הארצית של תנועת ה"חרות" .בגין טען כי יש כבר עתה להתחיל ולהתכונן לבחירות לכנסת ה-4 ולכן יש ולגייס חברים חדשים כדי שיוכלו להקים ממשלה. בגין קרא לחברי "חרות" לנקוט באמונה וסבלנות כדי להגיע למצב של מעבר דמוקרטי חופשי משלטון מפא"י לשלטון "חרות".