מ. בגין: בגאווה ובאמונה נשרת את עמנו באופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התש"כ, 17 בדצמבר 1959
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, בחירות, דמוקרטיה, יחסי ממשלה-צבא, כנסת. אישים , שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מורשת ישראל - בלשנות. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם, יחסי ישראל-ארה"ב. משפט - הצעות חוק, משפט בינלאומי. חירות האדם - חירות הפרט, צנזורה. השקפות חיים - ליברליזם. זכויות אדם - ממשל צבאי, שוויון זכויות. מפלגות - מפלגת חירות, רדיפת חרות. מדינות - מצרים. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים, ערביי ישראל. בטחון - צבא. כלכלה - שוק חופשי
בגין הדגיש כי תנועת ה"חרות" תמלא את תפקידה באופוזיציה בנחישות, ומונה את תפקידי האופוזיציה בממשל דמוקרטי בינהם להתריע על כל ליקוי של הממשל ולעזור לציבור חסר האמצעים. בגין דיבר על המצב המדיני-כלכלי והזהיר מפני הסכנות האורבות לישראל. בגין יצא בנאומו גם נגד ועידת הפיוס של האו"ם וטען כי אסור לישראל לנהוג בהתגוננות ובהצטדקות וכי על ישראל לעמוד על זכותה על א"י המאוחדת. מעלה את החשש שלישראל לא תהיה את היכולת הכלכלית להחזיק מעמד ולקלוט גם מבחינה כלכלית את העולים החדשים. מציע לחוקק את חוק יסוד זכויות האדם והאזרח והציע חוק לביטול הממשל הצבאי. הוא הדגיש כי בניגוד לדעתה של מפא"י, מפלגה מדינית לא מייצגת שכבה מסוימת של בוחרים אלא כמה שכבות. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת ב16/12/1959 ובעתון 'חרות' מיום 18/12/1959
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים