מ. בגין באסיפת המונים בצפת: האחריות למצב משותפת למפא"י ולכלליים. מחזות נרגשים בעת הנאום – כל המפלגות ביטלו הופעותיהן מחשש כשלון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשט"ו, 3 ביולי 1955
מתוך:
עמוד 1
העיתון מדווח על אסיפת בחירות בצפת בנוכחות 5,000 איש בה דיבר בגין על המצב המדיני ,כלכלי ,משקי ומוסרי במדינה .בגין קרא להצביע בבחירות ללא פחד ל"חרות" וקבע כי הצבעה לציונים הכללים היא כמו הצבעה ל"חרות" שכן מדיניות הציונים הכללים דומה למדיניות מפא"י.