מ. בגין אין אפשרות לנורמליזציה בין דור המשמידים לדור המושמדים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אדר ב' התשכ"ה, 17 במרץ 1965
מתוך:
עמוד 1,2
העיתון מביא מדברי בגין בדיון בכנסת ב-16/3 עקב הכוונה לכונן יחסים דיפלומטיים עם גרמניה המערבית. בגין יצא בחריפות נגד מהלך זה וטען כי השגריר הגרמני העתידי שיכהן בישראל ייצג את מיליוני הנאצים שנטמעו כיום בגרמניה. בגין ציין כי גרמניה לא השתנתה וכי גרמניה של היום היא גרמניה של אתמול כמו שכתב המשורר קצנלסון: "כל גרמני בן מוות הוא, יד כל הגרמנים מלוכלכות בדם יהודי ,בדם ילד ,זקן או אישה". בגין האשים בדבריו את הקנצלר הנוכחי של גרמניה ד"ר ארהרד, בשיתוף פעולה עם הנאצים בזמן שהיה ראש המכון ההיטלריסטי למחקר כלכלי. בניגוד לטענות המצדדים בכינון יחסים דיפלומטיים עם גרמניה בטענה כי יש לעשות הפרדה בין מה שהשכל אומר לבין מה שהרגש אומר טען בגין כי במקרה הזה לא ניתן לעשות כל הפרדה שכן האומה הגרמנית עשתה ליהודים דבר שלא נעשה מעולם. בגין קרא להביא למשאל עם את השאלה אם יש צורך בכינון יחסים דיפלומטיים עם גרמניה. נאום מלא מופיע בחרות בגליון מתאריך 19/03/1965 זכור את אשר עשה לך - לא תשכח 225475