מתוך דברי השר בגין בבאר שבע

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אלול התשכ"ז, 10 בספטמבר 1967
מתוך:
P20-284
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות, שואה. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-צרפת. בטחון - הגנה עצמית, מלחמת ששת הימים. מדינות - צרפת
בגין מתיחס לדברי גנרל דה גול, נשיא צרפת בעת ביקורו של האחרון בפולין. בגין תוהה מדוע דה גול חושב שלפולין מגיע שטח שנשהיה תחת שלטון גרמניה מסיבות של זכויות היסטוריות, וכן משום שגרמניה היתה התוקפן במלחמה, ולא רואה את אותן סיבות תקפות באשר לשטח ששוחרר בששת הימים בארץ. כמו כן, בגין מתיחס לדברי דה גול בעת ביוקרו באושוויץ, וטוען כי עם ישראל לא ירשה עוד לעולמים ליצור את התנאים בהם אפשר לאיים עליו בנסיון השמדה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

מתוך דברי השר בגין בבאר שבע

נשיאה של צרפת, הגרנל דה-גול, בימי ביקורו בפולין חוזר ומודיע:שגבולה המערבי לאורך קו אודר-נייסה מן דין שיהיה הגבול הקבוע בינה לבין גרמניה. ידוע, כי השטחים אשר בין גבולה הקודם של פלין לבין אודר-נייסה, היו מאות בשנים תחת שלטון גרמני. מה הם, איפוא, היסודות עליהם בונה הנשיא דה-גול את הילכתו המדינית, הטריטוריאלית, הבין-לאומית לגבי העם הפולני? שנים הם יסודות אלה. האחד – זכויות היסטוריות. השני – תוצאות של התוקפנות הגרמנית לגבי פולניה. אבל אם אלו הן העובדות והמסקנות, יואיל נא נשיאה של צרפת לשוב ולשקול את עמדתו המוצהרת לגבי המלחמה שהתנהלה בין מדינות ער ב שחברו יחדיו בברית תוקפנות משולשת לבין עם ישראל, בארץ אבותיו. באשר לזכויות היסטוריות – שלום יש זכויות שתשווינה לאלו של עמנו על ארץ-ישראל, לה שמרנו אמונים בכל שנות גלותנו ואליה שבנו בתוקף זכותנו הנצחית? ואם המדובר הוא על שינויים טריטוריאליים, שהם חוק בל-יעבור בעקבות הדיפתה של תוקפנות, היר יש לזכור כי אוייבינו לא רק יצאו להתקיפנו אלא אף להשמידנו.

נשיא צרפת גם ביקר באושוויץ, שם הוא רשם מלים דרמטיות: "איזו עצבות – ואף-על-פי-כן – אילו תקוות לעתיד האנושות". עלינו לומר לגנרל דה-גול, כל מי שרואה את המשרפות הן, בידעו כי בהן בלבד נספו שני מיליונים יהודים חסרי מגן, צריך לדעת כי אוייבי ישראל דהיום שאפו ומוסיפים לשאוף לשוב ולבצע את פשע השדת עם. זאת היא האמת העצובה. ואילו התקוה לאנושות שלא תשוב עוד לעולמים ברשת דמם זו – היא, כי עמנו לא ירשה עוד לעולמים לשוב וליצור את התנאים בהם אפשר לאיים אליו בנסיון השמדה, כפי שהם היו קיימים באזורנו, עוד לפני ארבעה חדשים. ואכן, תנאים אלה לא יחזרו עוד ואנו מאמינים כי כל בעלי הרצון הטוב יתמכו בעמדתנו זו.