משולשת או מרובעת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א ניסן התש"כ, 8 באפריל 1960
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה. מפלגות - אחדות העבודה, מפ"ם, מפא"י. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדינות - בריטניה, ברית המועצות (רוסיה). אישים - דוד בן-גוריון
במאמר זה בגין כותב על הצורך של ישראל בבעלות ברית ולא בערובות בטחון. בגין מזכיר את עמדת "חרות" לאורך השנים כי על ישראל לנקוט במדיניות נייטרלית שתשאף להשגת בעלי ברית לישראל ולא תבקש ערובות חד צדדיות.בגין מצביע על כשלונותיו הנשנים וחוזרים של רה"מ להשיג ערובות בטחון מארה"ב לישראל מה עוד שארה"ב בפנייתה לארצות ערב הכחישה הכל. בגין גם מתייחס במאמר זה להשפלתו של רה"מ ע"י מנהיג ברה"מ חרוש'צוב בגין מביע את דעתו כי ערובות בטחוניות לא יינתנו לישראל.