משבר בקיבוץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר התשי"ח, 7 במרץ 1958
מתוך:
עמ' 2
נושאים:
חירות האדם - חירות הפרט. מפלגות - מפ"ם. השקפות חיים - קומוניסטים
במאמר זה מדבר בגין על הקיבוץ, בעקבות דברי חבר הכנסת חזן בועידת מפ"ם. האחרון טען כי בין הגורמים לשקיעתו של הקיבוץ ניתן למצוא את התערערות האמונה בשליחות התנועה הסוציאליסטית. בגין טוען כי אכן התנועה הקיבוצית נמצאת במשבר, בין השאר בשל הזעזוע האידיאולוגי שפקד אותה עם גילויי חרושצ'וב על משטר סטאלין. בגין טוען כי גורם נוסף לשקיעת הקיבוץ הוא משבר הפחד- הוא הפחד מפני ההגשמה. בנוסף טוען כי הקיבוץ נוהג בניגוד לאינטרסים של הסוציאליזם ע"י כך שהוא מעסיק פועלים מבחוץ- שכירים, מזיק מבחינה חברתית שכן האדם זקוק לפעמים לפינה משלו וכי עודף צוותיות גם הוא דבר רע לפעמים. לטענתו חולשתו של הקיבוץ נובעת מכך שבמשך שנים הסתגר בעצמו והתנשא מעל כולם, וכעת חומות ההסתגרות נופלות. הדבר מתבטא בין השאר בכך שרבים מבני הקיבוץ המתגייסים לצבא, נחשפים לעולם אחר לא חוזרים יותר לקיבוץ.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים