משאלים ומשאלות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' סיון התשי"ט, 26 ביוני 1959
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - בחירות, כנסת. מפלגות - הציונים הכלליים, מפא"י
במאמר זה כותב בגין בין השאר על הסקר בעיתון ה"ארץ" המדווח כי "חרות" תעלה בבחירות הבאות אך לא תזכה באחוז רב של קולות כמו מפא"י. בגין טוען כי אין לסמוך יותר מדי על סקרים וכי התוצאות האמיתיות יהיו בקלפי. בגין טוען גם כי מביקוריו באסיפות בחירות שונות של "חרות" ברחבי הארץ הוא למד על ההתלהבות העצומה כלפי "חרות" ועל המרירות הרבה כלפי שלטון מפא"י .