מר בגין באסיפת עם בצפת: הזהרנו את העם כי בן-גוריון שואף לרודנות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אב התשכ"ה, 22 באוגוסט 1965
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, לוי אשכול. ממשל - דמוקרטיה, ממשלה. תיקון החברה - ועד העובדים. מפלגות - מפא"י. חירות האדם - צנזורה
העיתון מדווח על דבריו של בגין באסיפת בחירות של גח"ל בצפת ב-21/8. בגיו יצא נגד השנאה הרבה וההשמצות במערכת הבחירות הנוכחית בין מפא"י ורפ"י .בגין טען כי הגורם לכל אלה הוא בן –גוריון .בגין קרא להצביע עבור גח"ל.