מרכז תנועת החרות התייחד עם זכרו של אליהו מרידור

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג חשון התשכ"ז, 27 באוקטובר 1966
מתוך:
עמוד 2
נושא:
שונות - הספד
העתון מדווח על ישיבת מרכז תנועת החרות שהוקדשה לזכרו של אליהו מרידור. בין המספידים, מנחם בגין דיבר על פועלו של אליהו מרידור החל מבית"ר בגולה, דרך פעולתו לשחרור המולדת באצ"ל וכהונתו כחבר כנסת