מרד היהודים בארץ ישראל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אב התש"ד, 9 באוגוסט 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 68-71
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מפלגות - רדיפת חרות. מורשת ישראל - שואה
בגין מספר שהסיבה לשמה יצא גרשון אגרונסקי ללונדון היתה כדי להרגיע את השלטונות שלא מתקיים מרד, וכי דעת הישוב היא לשמור על הסדר. בגיןטוען שמכך ניתן להבין שפעולות האצ"ל יצרו הדים בעולם הפוליטי. וכי טענת השלטון כי הציונות עלולה להביא למרד ערבי כללי, זכתה אותם במרד עברי. כי השלטון שתק כאשר בוצעה ההשמדה באירופה, וסגרו את שערי הארץ, ולכן הנוער הלוחם התקומם.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים