מפלגה של לא=לא

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אדר התשי"ח, 17 במרץ 1958
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מפלגות - אחדות העבודה. תיקון החברה - הון שלטון, שחיתות. השקפות חיים - קומוניזם
במאמר זה בגין מבקר את מפלגת אחדות העבודה בכך שאינה מיישמת את עקרונותיה ואת השקפותיה בפועל. לדוגמה: מטיפים להפרדה בין מפלגות למפעלים רווחיים בעוד שבפועל היא נהנית מהכנסות המפעלים של הקיבוץ המאוחד. בנוסף,טוען כי אין אידיאולוגיה אחידה בין חברי המפלגה. פורסם בחרות כמאמר מערכת ללא חתימה. נמצא בכתב ידו של בגין בארכיון האישי שלו.