מעשי הבריטים ודבריהם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' תמוז התש"ו, 3 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 161-162
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי, עולי הגרדום. תפוצות - הסוכנות היהודית. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)
בשידור זה של קול ציון הלוחמת בגין טוען שהממשל הבריטי אשר פועל להשמדת ושעבוד האוכלוסייה היהודית.לכן יש להלחם במנדט ובו זמנית לפעול כנגדם גם בתחום המדיני ע"י להקמת מדינה עברית על כל מוסדותיה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

מעשי הבריטים ודבריהם

מסוכנים והרסניים הם מעשי האכזריות של הבריטים; אך מסוכנים עוד יותר הם דברי הצביעות שלהם. כי אם המעשים חושפים את פרצופם; אם הם מגלים את האינסטינקטים הבסטיאליים, החבויים בהדךי נשמתו של "נושא התרבות" הבריטי - הרי באים הדברים, הנבובים והצבועים, לכסות על כוונותיהם האמיתיות ולחפות על זדון לבם.

השיטה הזאת - מעשי הרס ופעולות השמדה לצד דברי ארגעה - היא שיטה נאצית מובהקת. אירופה כולה, העולם כולו למד אותה במשך תריסר השנים של מסע ההשמדה, שבוצע בידי השותפים הנאורים: גרמניה הנאצית ובריטניה הבוגדת.

אבל הננס הרוחני אטלי, והבור הגדול, בווין, מקווים, כי, על אף הנסיון הגדול של העולם ושלנו, עוד יצליחו לזרות חול בעינינו ולהעלות אשליות חדשות, שתעזורנה להם להשלים את תכנית החיסול, בלי מכאובים, בלי קרבנות, בלי התנגדות רצינית. לפיכך מדבר אטלי על "אהדתו הרבה לעם ישראל הסובל"; לפיכך הוא מבטיח לא לפזר את הסוכנות היהודית, שאת חבריה הוא משליך למחנה ריכוז, מכה אותם, משפיל את כבודם ומציגם כ"טירוריסטים צמאי דם". לפיכך הוא מדבר על נסיון למצוא פתרון אחר מזה שהוצע בספר הלבן, "פתרון קבע", שיעשה, כמובן, אף את הספר-הלבן למיותר, באשר הוא יביא לסתימת הגולל על מפעל התחיה העברי.

מתוק הוא הדבש, שהמשעבדים הבריטיים מגישים לפינו; אולם בדבש הזה - שימו לב, אחים - הושם סם-המוות.

ומפני הארס הנסתר של הנחש הבריטי הננו מזהירים את דעת-הקהל העברית. המשעבדים יודעים, כי הם לא שברונו, כי עוד רבים כוחותינו, ועוד רבים הכוחות בעולם, שיתייצבו נגד מסע ההשמדה הנאצו-בריטי. ואם הם ירגישו בימים באים, שאולי הרחיקו לכת, יפנו מיד אל ערמתם המרדימה, כשם שאמש פנו לשיניהם הטורפות. וזוהי הסכנה. כל וויתור מצדם ייעשה אך ורק למען הקל על מלאכת החיסול; כי תכניתם האמיתית - בכך אין עוד ספק - הוא חיסול מוחלט. עמלק גזר על הכל.

על כן, אחים, תהיינה עינינו פקוחות לרווחה. אל ערפל. אל צל של אשלייה. אל נסיון של התחמקות. נכנסנו - בין אם רצינו ובין אם לא רצינו בכך - למערכה גורלית, למלחמה מכרעת.

ואם כך, נלחם גם אנו על הכל; הקץ לחצאי-אמצעים. הקץ למעמד של "עדה", על מוסדותיה הכמו-גלותיים, הקיימים בזכות המשעבד ובחסדו. היה נהיה לאומה: לאומה הקמה לתחיה בסערת המהפכה, בסבלה העל-אנושי, בדם חייליה, במוסדותיה הממלכתיים, באמונת לוחמיה, בצדקת שאיפתה.

הבו לנו ממשלה עברית חוקית.

הבו לנו פרלמנט עברי מחוקק במחתרת.

הבו לנו בתי דין עברים.

הבו לנו אוצר עברי לאומי.

הבו לנו פרלמנט עברי מחוקק במחתרת.

הבו לנו מפקדה צבאית עליונה,

שתובילנו לקרב ולנצחון.

והנצחון יהיה עמנו. זרוע הרשע תיגדע. ציון תקום ותשתחרר, כי עמנו אל.

אחינו היקרים, אשבל ושמחון הוצאו מידי התליין הם עוד יזכו להיות אזרחים חפשים במולדת החפשית.

שלושת הקצינים הבריטיים, שהיו שבויים בידינו, ישוחררו בזמן הקרוב.

שודר ביום ד' בתמוז תש"ו (3.7.46)