מסע תעמולה שהיה לנצחון המוני המעברות הריעו לבגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' תמוז התשי"א, 11 ביולי 1951
מתוך:
עמוד 1,4
נושאים:
אישים , מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. חירות האדם - חירות כלכלית. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט. מפלגות - מפא"י
הכתב מספר על סיוריו של בגין מעברות כחלק ממסע התעמולה לכנסת ה-2 .הכתב מספר על ההערצה הרבה שלה זוכה בגין בביקוריו במעברה שבהם הוא מדבר על כשלונות הממשלה .עוד מספר הכתב על האיומים המושמעים מצד אנשי מפא"י לאלו שמעונינים ללכת לאסיפות בגין כי אם ילכו הם לא יקבלו לחם .עוד מדווח הכתב כי בנאומו של בגין במעברת חולון ב9/7 טען בגין כי השוני בינו לבין בן –גוריון הוא זה שבן –גוריון בא לנאום מלווה בשוטרים ובלשים ומספר להם כי מדינת ישראל הוקמה ע"י מפא"י ואילו הוא בא מלווה ללא שוטרים ומספר להם את האמת על הקמת המדינה.