מסע השמצה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב ניסן התש"ח, 21 באפריל 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 299-300
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. ממשל - דמוקרטיה. חירות האדם - חירות הפרט
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" האצ"ל מודיע כי בניגוד לשמועות אשר הפיצה העיתונות למחתרת אין שום קשר למקרי השוד אשר קרו בתל אביב ובמקומות אחרים. אמנם חופש העיתונות הוא ערך מאוד חשוב, לשמירת הדמוקרטיה, אך חופש זה לא נותן לעיתונות לגיטימציה להשמיץ גופים מסוימים על מעשים אשר בכלל לא קרו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 מסע השמצה

בתל-אביב ובמקומות אחרים רבו, בזמן האחרון, מקרי השוד. את העובדה הזאת מנצלים המסיתים המקצועיים, כדי להשמיץ את הארגון הצבאי הלאומי ולהטיל עליו אחריות עבור מעשים, שאין לו כל קשר אתם. מסרנו אתמול הודעה לעתונות, שבה סתרנו את דברי הלעז של מרכז המסיתים: של מערכת "על המשמר". רוב העתונים הדפיסו את הודעתנו, מלבד אותו עתון אשר רוממות הדימוקרטיה בפיו והנוהג הפאשיסטי במעשיו. "על המשמר" לא מצא לנחוץ לפרסם את ההכחשה לדברי הכזב, שהוא פרסם. "על המשמר" מוסיף לשקר ולהסית.

על כן עלינו להוסיף על הודעתנו אזהרה. אנחנו רגילים תמיד לקבל אחריות עבור מעשינו, בין אם הם מוצאים חן בעיני מישהו ובין אם אינם מוצאים חן. אנחנו איננו מתרשמים מדברי הגנאי, ולו אף הנתעבים ביותר, שבהם משתמשים יריבינו. יקללו כאוות נפשם. אבל דבר אחד לא נסבול. לא נסבול שמסיתים חסרי מצפון ייחסו לנו, כדי להשמיצנו, מעשים שלא עשינום. ובל יגידו לנו הפסבדו-דימוקרטים, כי חופש העתונות מרשה להם לייחס כל מעשה שוד לאצ"ל. חופש העתונות, אשר אנו מכבדים אותו יותר מאנשי "על המשמר", איננו חופש ההשמצה. לערכאות לא נלך, כדי להתדיין עם המשמיצים.