מסעו האחרון של דוד רזיאל להר-הרצל: צבא ישראל, אזור הגבור ועטור התפארת דיגל נשקו לכבוד אלוף בן-ענת, מפקדם של חיילים אלמונים

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ב' ניסן התשכ"א, 19 במרץ 1961
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. אישים - דוד רזיאל. שלמות המולדת - ירושלים
העיתון מדווח על דברי בגין בעת מסע ההלויה של רזיאל ב-15/3 .בגין העלה על נס את את דמותו ואת פועלו וחזונו לשחרור הארץ של רזיאל.