מסכת עונשין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' שבט התשי"ח, 31 בינואר 1958
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. ממשל - בחירות, דמוקרטיה, יחסי ממשלה-צבא, שיטת בחירות. אישים - דוד בן-גוריון, משה דיין. חירות האדם - חירות הפרט. בטחון - מלחמת סיני, צבא. מפלגות - מערך, מפא"י, רדיפת חרות. תיקון החברה
במאמר זה מדבר בגין על עניינים שונים. ראשית, מדבר על משבר האמון במפא"י ועל הפחד ששורר שם מבן-גוריון. בגין מתייחס גם להצעת מפא"י לשנות את שיטת הבחירות לשיטה אזורית וטוען כי מדובר ברעיון גרוע אשר נועד לשרת את מפא"י, המעוניינת להבטיח לה רוב מצביעים, על אף כי זוכה למיעוט מצביעים בקרב העם. שנית, בהתייחסו לחילופי הרמטכ"לים (לסקוב במקום דיין) תוהה בגין מי על פי חוק משמש המפקד העליון של כוחות האומה. בגין קובע כי בתפקיד זה צריך לשמש הנשיא ואף מציע כי לא הרמטכ"ל בלבד ישמש כרב-אלוף בצבא אלא עוד אנשים בצבא יוכלו לשאת בדרגת רב-האלוף. עוד מציע בגין לרמטכ"ל הפורש, כי לא יתמודד במסגרת רשימת מפא"י לכנסת כיוון שאין זה ראוי לרמטכ"ל לשעבר.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים