מנחם בגין תובע דיון על תכנית הבטחון פיקוח בינלאומי מתנכל לריבונות ישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' סיון התשי"ד, 1 ביולי 1954
מתוך:
עמוד 1,4
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם, יחסי ישראל-ארה"ב. בטחון - הגנה עצמית. הסכסוך הישראלי פלסטיני - טרור ופיגועים, ערביי ישראל. מדינות - ירדן, מצרים. ממשל - כנסת. אישים - משה שרת
בגין דרש במליאת הכנסת ב30/6 לקיים דיון על תוכנית הביטחון האנגלו –אמריקאית אשר לטענתו פוגעת בביטחון המדינה .בגיו יצא נגד הכנסת משקיפי האו"ם לישראל תוך טענה כי הם פוגעים בריבונות ישראל וכמו כן על הכוונה להביא קצינים זרים לשטחים של ישראל דבר הפוגע בריבונותה של המדינה .בגין קרא לממשלה לא לנהוג כיהודי חסות ולא להבליג על מעשי התוקפנות של הערבים. הנאום מלא מובא גם בדברי הכנסת 30/06/1954