מנחם בגין תובע במליאת הכנסת: יוקם בירושלים בית-דין לשפוט הפושעים הנאציים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אדר ב' התשי"א, 3 באפריל 1951
מתוך:
עמוד 1,4
נושאים:
אישים - משה שרת. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה. ממשל - כנסת. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מורשת ישראל - שואה
העיתון מביא מדברי בגין במליאת הכנסת ב2/4. בגין מתח ביקורת חריפה על שני התזכירים שהוגשו ע"י שר החוץ ל-4 מעצמות הכיבוש בדבר תשלום הפיצויים לגרמניה ושיחרור פושעים גרמניים. בגין יצא נגד גישתה הפייסנית של ישראל בנושא שלא מתנגדת להקלות ביחס כלפי גישתה הפייסנית של ישראל בנושא שלא מתנגדת להקלות ביחס כלפי גרמניה .בגין דרש שישראל תדרוש הסגרת פושעים גרמניים לישראל .